GREEN

CHỌN MÀU TONE XANH LÁ ★ ★ ★ ★ ★     JAM A Xem hướng dẫn nhuộm bằng cách ấn vào ảnh &nb...
Đọc Tiếp

BLUE

CHỌN MÀU TONE XANH DƯƠNG ★ ★ ★ ★ ★   4/18888 Xem hướng dẫn nhuộm bằng cách ấn vào ảnh  ...
Đọc Tiếp

PINK

CHỌN MÀU TONE HỒNG ★ ★ ★ ★ ★   9/71 Xem hướng dẫn nhuộm bằng cách ấn vào ảnh    ...
Đọc Tiếp

BROWN

CHỌN MÀU TONE NÂU ★ ★ ★ ★ ★     5/71111 Xem hướng dẫn nhuộm bằng cách ấn vào ảnh  ...
Đọc Tiếp