Barber Master Color

Xem trước
Xem trước
Xem trước
Xem trước
Xem trước
Xem trước
Xem trước
Xem trước
Xem trước
Xem trước
Xem trước
Xem trước
Xem trước
Xem trước
Xem trước
Xem trước
Xem trước
Xem trước
Xem trước
Xem trước
Xem trước
Xem trước
Xem trước
Xem trước
Xem trước
Xem trước
Xem trước
Xem trước
Xem trước
Xem trước
Xem trước
Xem trước
Xem trước
Xem trước
Xem trước
Xem trước
Xem trước
Xem trước
Sale

Bộ 5 tuýp Nhuộm lên 22 màu Xám Khói

Giá khuyến mại 450.000₫

Giảm giá: -25%

Xem trước
Xem trước
Xem trước
Xem trước
Xem trước
Xem trước
Xem trước
Xem trước
Xem trước
Xem trước
Xem trước
Xem trước
Xem trước
Xem trước
Xem trước
Xem trước
Xem trước
Xem trước
Xem trước
Xem trước
Xem trước
Xem trước
Xem trước
Xem trước
Xem trước
Xem trước
Xem trước
Xem trước
Xem trước
Xem trước
Xem trước
Xem trước
Xem trước
Xem trước
Xem trước
Xem trước
Xem trước
Xem trước
Xem trước
Xem trước
Xem trước
Xem trước
Xem trước
Xem trước
Xem trước
Xem trước
Xem trước
Xem trước
Xem trước
Xem trước
Xem trước
Xem trước
Xem trước
Xem trước
Xem trước
Xem trước
Xem trước
Xem trước
Xem trước
Xem trước
Xem trước
Xem trước
Xem trước

9/51 Nâu Vàng Khói - Level...

150.000₫

9/51 Nâu Vàng Khói - Barber Master   9/51 trên các nền tóc level còn lại    Xem thêm

Xem trước

7/45 Đỏ Rượu Vang - Level...

150.000₫

7/45 Đỏ Rượu Vang - Barber Master       7/45 trên các nền tóc level còn lại        Xem thêm

Xem trước

6/43 Cam Tây - Level 7

150.000₫

6/43 Cam Tây - Barber Master       6/43 trên các nền tóc còn lại  Xem thêm

Xem trước
Sale

5/71111 Nâu Bambi - Phủ bạc...

150.000₫

5/71111 Nâu Bambi - Chuyên phủ bạc và hạ nền - Barber Master    Xem thêm

Xem trước

55/73 Nâu Coffee - Phủ bạc

150.000₫

55/73 Nâu Coffee - Chuyên phủ bạc và hạ nền - Barber Master    Xem thêm

Xem trước

55/44 Nâu Chocolate - Phủ bạc

150.000₫

55/44 Nâu Chocolate - Chuyên phủ bạc và hạ nền - Barber Master      Xem thêm

Xem trước

NHUỘM NHƯ CHUYÊN GIA KHÔNG CẦN AM HIỂU MÀU